Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2020 bliver afholdt onsdag den 25. marts kl. 18.30 i caféen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og optages på dagsordenen.

Dagsorden kommer på denne side senest 14 dage før.

Referater fra tidligere år: