Generalforsamling

Generalforsamling (UDSAT)

Den ordinære generalforsamling 2020 skulle have været afholdt onsdag den 25. marts kl. 18.30 i caféen. På grund af coronavirusset er den udsat til den 24. juni kl. 18.30 i caféen.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og optages på dagsordenen.

Dagsorden er hængt op i ridecentret og findes også her

Referater fra tidligere år: