Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2023 blev afholdt onsdag den 29. marts kl. 18.00 i muleren (caféen)

Ekstraordinær generalforsamling bliver afholdt den 11. maj 2023 kl. 18.00 i muleren (caféen). Dagsorden er

  1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Helle Buchgreitz ønsker at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller valg af Anette Bandholtz Bilet Jacobsen som nyt medlem af bestyrelsen.

 

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller valg af Helle Buchgreitz som suppleant til bestyrelsen

 

  1. Eventuelt

 

Referater fra tidligere år: