Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2023 bliver afholdt onsdag den 29. marts kl. 18.00 i caféen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens kontor, Kappelhøjvej 127, 3300 Frederiksværk i hænde senest 21 dage før næste generalforsamling for at blive optaget på dagsordenen.

Referater fra tidligere år: